رزومه اصلی

مسعود شعبانی فرد

متولد:

۷ - ۲ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف