رزومه اصلی

یونس مرادی

متولد:

۲۳ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت تکنولوژی

انتقال تکنولوژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

دانشگاه قم ، کارشناسی معدل , ۱۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل پروژه

60% Complete

مدیریت منابع انسانی

80% Complete

مدل تعالی سازمان (EFQM)

60% Complete

مدل های کسب و کار

80% Complete

مدیریت استراتژیک

60% Complete

استراتژی نوآوری

60% Complete

مدیریت تکنولوژی

80% Complete

MS Project

80% Complete

maxqda

100% Complete

COMFAR

60% Complete

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

لیزرل (Lisrel)

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

عضو تیم اجرایی انجمن مدیریت تکنولوژی ایران و برگزار کننده ششمین همایش بین المللی مدیریت تکنولوژی