رزومه اصلی

محمد قربانی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه جهاددانشگاهی خراسان شمالی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۱

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری