رزومه اصلی

میترا شارعی دولو

متولد:

۲۰ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حقوق بین الملل

رشته حقوق بين الملل ، دانشگاه دانشگاه علوم تحقیقات تهران واحد پردیس ، دکتری

خلاصه فعالیت‌ها , تأليف كتاب برسي أصل بي طرفي حقوق بيم الملل در خصوص متخاصمات-مقاله برتر و چاپ در ژورنال حقوقي در آلمان

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

دانشگاه ازاد إسلامی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : مدير ارشد حقوقي در شركت بازرگاني