فرزاد کرمی

متولد:

۲ - ۵ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

نرم افزار کامپیوتر

دانشگاه دانشگاه آزاد واحد دشتستان ، کارشناسی