رزومه اصلی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

تربیت بدنی

تغذیه ورزشی ، دانشگاه ازاد تبریز ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , مقام اول کشوری بسکتبال سال 1389.1390.و1391 مقام دوم کشوری بسکتبال سال1389 مقام سوم کشوری بسکتبال سال1388 مربی بسکتبال تیم استان اذربایجان شرقی مقام سوم کشوری ژیمناستیک سال1384

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

تربیت بدنی استان

، سایر

، نائب رییس بسکتبال ازسال 1390 تا1394

خلاصه فعالیت‌ها : مربی بسکتبال تیم استان تبریز داور کشوری بسکتبال

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بسکتبال

100% Complete

مختصری از من

دبیر رسمی اموزش و پرورش از سال 1394 مربی یبسکتبال استان اذربایجان شرقی از سال 1390 هیات علمی دانشگاه ازاد تبریز از سال 1390 نائب رییس بسکتبال استان اذربایجان شرقی 1390 تا 1394 تدریس دروس تئوری:زبان تخصصی تربیت .حرکات اصلاحی.حقوق ورزشی.مبانی روانی اجتماعی