حمید مفرح

متولد:

۲۹ - ۷ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

Awitel

، سایر

، کارشناس

دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

پرسین ویزن

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

فناپ (میدکو)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تحلیلگر سیستم منابع انسانی

پروژه‌ها

FANRP

تحلیلگر کسب و کار سیستم منابع انسانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

100% Complete

تحلیل سیستمها

100% Complete

تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)

100% Complete

طراحی فرآیندهای جداسازی

60% Complete

اصول مدیریت

100% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

100% Complete

مدیریت رتباط با مشتری (CRM)

100% Complete

مدیریت کسب و کار (MBA)

100% Complete

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

80% Complete

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

80% Complete

مفاهیم استراتژی

100% Complete

Business Strategy (استراتژی کسب و کار)

100% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

100% Complete

توانایی مستندسازی و گزارش‌نویسی

100% Complete

تفکر سیستمی

100% Complete

BPMN

100% Complete

Yaoqiang BPMN Editor

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Bizagi BPMS

100% Complete

Microsoft Visio

100% Complete

Microsoft CRM

100% Complete

Microsoft Project

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

45000000 ریال