رزومه اصلی

افسانه کسائیان

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

بین الملل ، دانشگاه قزوین ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱

خدمات بازرگانی

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارمند بازرگانی

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴

صنعتی دیسال

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری