کاظم تیموری

متولد:

۱۷ - ۱۲ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج ، کارشناسی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

مدیریت

روابط بین الملل ، دانشگاه خارکف اوکراین

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی

معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۶ تاکنون

وزارت صنعت معدن تجارت

، بازاریابی و فروش

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

، مسئول دفتر

، مدیر ارشد

مرداد ۱۳۹۲ تاکنون

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

، مسئول دفتر

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴

وزارت آموزش و پرورش

، هنر/طراحی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

100% Complete

حسابداری

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

روسی

80% Complete

عربی

40% Complete