رزومه اصلی

نوید عشقی

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

زیست شناسی سلولی و مولکولی

میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، کارشناسی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

زیست شناسی سلولی و مولکولی

میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵

آزمایشگاه تشخیص اعتیاد و آزمایشگاه تشخیص طبی

، پزشکی درمانی/پرستاری

، کارشناس آزمایشگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آزمون های میکروبیولوژی (افتراقی، تشخیصی)، کنترل کیفی، الایزا. TLC.

80% Complete

نرم‌افزارهای اداری

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete