رزومه اصلی

mehdi partovi

متولد:

۱۶ - ۱۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه ادیبان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۱۱

خلاصه فعالیت‌ها , پروژه قفل رمز دیجیتال با smart card

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

برق

الکترونیک ، دانشگاه شمسی پور تهران معدل , ۱۵.۹۲

خلاصه فعالیت‌ها , پروژه هشدار دهنده گاز شهری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱

خانه الکترونیک

، مهندسی برق

، کارشناس فنی و فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

butane

، مهندسی برق

، کارشناس فنی و فروش

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴

بعثت نهاجا

، مهندسی برق

، اپراتور دستگاه اکسیژن ساز

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی برق- الکترونیک

100% Complete

Proteus

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری