رزومه اصلی

سامان یوسفی

متولد:

۱۲ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری بازرگانی

حسابداری ، دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علم وفن آوری شمس تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۶.۸۴

خلاصه فعالیت‌ها , دوره کارآموزی_بهای تمام شده لبنیات

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی)

، سایر

، حسابرس

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : ۲ونیم سال سابقه کار حسابرسی: 1_توانایی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی 2_رسیدگی به حسابهای نقدوبانک_ حسابهای دریافتنی _ پیش پرداخت _ موجودی کالا _ سرمایه گذاری _ دارایی ثابت _ دارایی نامشهود _ حسابهای پرداختنی _ پیش دریافتها _ مالیات _ تسهیلات مالی _ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان _ سرمایه _ فروش . ۳_بکارگیری استانداردهای حسابداری وحسابرسی ، قوانین مالیاتهای مستقیم ،قانون تجارت و... درانجام کارحسابرسی

مهر ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس(حسابداران رسمی)

، سایر

، حسابرس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی همکارن سیستم

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقه مندبه فعالیتهای ورزشی وفرهنگی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

نسبت به انجام وظایف باحوصله وبادقت هستم که دربه ثمررساندن نتیجه کارمرایاری می نماید.