سارا انتظامی

متولد:

۲۵ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

صنایع غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

هلدینگ دینا ( چی توز )

، صنایع غذایی

، کارشناس