رزومه اصلی

الهام شریعت

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۵۳۰

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت پویارهیافت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

آذر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

شرکت افق

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، سرپرست خدمات پس از فروش

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری