مریم پورمحمدعلی

متولد:

۲۴ - ۵ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه دانشکده معین رشت روزانه معدل , ۱۵.۳۷

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

توان خودروجی (اوپل)

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

لوازم خانگی سموئی

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تایپ فارسی و انگلیسی

60% Complete

حسابداری داخلی

60% Complete

حسابداری بازرگانی

60% Complete

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Photoshop

60% Complete

نرم افزار آسان

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری