امیرمهدی طهرانیان

متولد:

۲۸ - ۱۰ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

علوم ارتباطات(روابط عمومی)

فرهنگ وهنر ، دانشگاه علمی وکاربردی رودهن

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴

هلال احمرجمهوری اسلامی ایران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

خلاصه فعالیت‌ها : دریافت لوح های تقدیر به ترتیب شماره وسال ومقام اعطاکننده:۱-دریافت لوح تقدیر درسال ۹۲از رییس هیئت ورزشهای رزمی۲-دریافت لوح تقدیر درسال ۸۸ از مدیریت دبیرستان تزکیه منطقه ۲شهر تهران انتخابی دانش اموز نمونه فرهنگی،۳-دریافت لوح تقدیر ازمدیرعامل هلال احمراستان تهران درسال ۹۳جهت شرکت در طرح امدادرسانی نوروز ۹۳-۴-دریافت لوح تقدیر ازرییس جمعیت هلال احمرشهرستان دماوندبه جهت حضور درشیفت های امدادی درسال ۹۳-۵دریافت لوح سپاس درسال ۹۳ از ریاست دانشگاه ازاداسلامی واحد پرند ومعاون جوانان هلال احمراستان تهران به جهت دبیر نمونه کانون های دانشجویی سطح استان۶-دریافت لوح سپاس از ریاست هلال احمر دماوندبه جهت مسوولیت کمیته پشتیبانی همایش مبارزه بامواد مخدر دانشگاه ازاد دماوند۷-دریافت لوح تقدیر از رییس هلال احمردماوند به جهت پوشش امدادی یوم الله ۲۲بهمن درسال ۹۳-۸-دریافت لوح تقدیر از سرپرست جمعیت هلال احمرشهرستان به جهت شرکت در مانور سراسری امدادنجات دانشگاه پیام نور دماونددرسال۹۵-۹-دریافت لوح تقدیر از رییس دانشگاه ودبیر کانون هلال احمرپیام نور دماوندبه حهت حضور وشرکت درمانور دانشگاه پیام نور-۱۰-دریافت حکم مسوولیت دبیری وریاست شورای اجرایی هلال احمردانشگاه سمادماوند از سال ۹۲تا۹۴-۱۱-دریافت حکم مسوولیت پایگاه طرح ملی امار برداری مبدا ومقصد وزارت راه وشهرسازی از اداره کل حمل ونقل وامور پایانه های استان تهران دریافت درجه نجاتگر سومی ازسوی کمیته درجه بندی جمعیت هلال احمراستان تهران و سازمان امداد ونجات کشور تصدی در پست دبیری ورییس هیئت اجرایی کانون دانشجوی هلال احمردانشگاه ازاداسلامی واحدسمادماوند وعضویت درشورای فرهنگی آن دانشگاه درطی تصدی گری پست دبیر هلال احمر

پروژه‌ها

۱۳۹۵

آسیب شناسی فضای مجازی ومیزان مضررات ان بر محیط خانواده

محقق ونویسنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

دارنده گواهینامه سطح پیشرفته واساسی فراگیری تکنیک های کاراته از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی(کمربند قهوه ای)

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری