امیدرضا رستگاری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه علمی و کاربردی ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , دوره حسابداری مقدماتی حسابداری پیشرفته حسابداری ویژه بازار کار کنفرانس مدیریت مالی کنفرانس حسابداری