رزومه اصلی

فرزانه فقیری

متولد:

۱۶ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مدیریت

بیمه ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی