شاهین ابراهیمی

متولد:

۲۱ - ۹ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی- ماشین های آبی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

مکانیک ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۴

خلاصه فعالیت‌ها , عضویت در انجمن علمی مهندسی مکانیک(مسئول کمیته جشن و مسابقه و همچنین مسئول کمیته آموزش انجمن علمی)

پروژه‌ها

۱۳۹۴

شبیه سازی انتقال حرارت همرفت طبیعی و ترکیبی نانوسیال از روی استوانه با سه سطح مقطع مختلف و بررسی تولید آنتروپی گرمایی و اصطکاکی

پژوهشگر

این پروژه در قالب یک مقاله انجام شده است و نتیجه این تحقیق یک مقاله علمی پژوهشی و یک مقاله ISI میباشد
۱۳۹۵

بررسی اختلاط آب و اتانول در میکرومیکسر گرمایی T شکل با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit

پژوهشگر

این پروژه به عنوان پروژه کارشناسی انجام شده است.
۱۳۹۴

تحلیل سینماتیکی و سینتیکی مکانیزم چهار میله‌ای با استفاده از نرم افزار Matlab

۱۳۹۵

شبیه سازی جریان خون در رگ استنت گذاری شده با فرض غیرنیوتونی بودن خون با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

۱۳۹۶

شبیه‌سازی و تحلیل جریان در توربین کاپلان با استفاده از نرم‌افزار Ansys CFX

۱۳۹۳

شبیه سازی انتقال حرارت همرفت طبیعی نانوسیال در داخل محفطه حلقوی با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit

۱۳۹۴

شبیه سازی جریان تراکم پذیر هوا حول ایرفویل

۱۳۹۵

بررسی ناپایداری جریان پوآزی در محیط متخلخل با استفاده از نرم افزار Matlab

۱۳۹۶

شبیه سازی ستون حباب هوا داخل آب با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit

۱۳۹۳

طراحی پرس دستی

۱۳۹۶

مدیریت فشار و تولید انرژی در سیستم های انتقال آب با در نظر گرفتن جانمایی و چیدمان پمپ معکوس و شیر فشار شکن: تحلیل عددی

پژوهشگر

این پروژه به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد انجام خواهد شد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

انتقال حرارت

100% Complete

مهندسی مکانیک- سیالات

100% Complete

سیستمهای انتقال آب

80% Complete

ترمودینامیک

80% Complete

طراحی سیستم تهویه مطبوع

80% Complete

دینامیک و ارتعاشات

60% Complete

استاتیک و مقاومت مصالح

80% Complete

کنترل و ابزار دقیق

60% Complete

تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)

60% Complete

موتورهای احتراق داخلی

60% Complete

سوخت و احتراق

60% Complete

Ansys

60% Complete

Solidworks

40% Complete

Tecplot

80% Complete

EES

60% Complete

Fluent AND Gambit

80% Complete

CATIA

40% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

60% Complete

بازرسی جوش PT

80% Complete

بازرسی جوش MT

60% Complete

تست جوش VT

60% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

ارتباطات خوب، تعهد و انگیزه خدمت، انطباق پذیری و روحیه کار تیمی از جمله نقاط قوت رفتاری من میباشد.