رزومه اصلی

سعید حسنی

متولد:

۱ - ۹ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

مدیریت دولتی

تحول ، دانشگاه ازاد بناب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹