الهام کریمی

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها

تحلیل سیستم ها ، دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی مالی

دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت بهین بازار (سامسونگ فیلد مارکتینگ )

، مهندسی صنایع

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت کیسون

، مهندسی صنایع

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

شرکت بلند طبقه

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

ICDL

80% Complete

Primavera

80% Complete

Microsoft Visio

80% Complete

Minitab

80% Complete

MSP

80% Complete

داده کاوی (Data Mining)

80% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی