رزومه اصلی

کورش نعیمی امینی

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

کامپیتر

نرم افزار ، دانشگاه صنعتی سجاد ، کارشناسی