رزومه اصلی

اسماعیل کاکاوند

متولد:

۵ - ۱۰ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

جغرافیای طبیعی

ژئومرفولوژی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , تألیف 10 جلد کتاب و بیش از 10 عنوان مقاله - گرفتن تقدیر نامه استانی بخاطر تألیف کتاب . بنیانگذار عنوان ژئومورفولوژی پزشکی در ایران و جهان .و ...

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی و اموزشی تدریس دروس ژئومرفولوژی و هر چیزی که به ژئومرفولوژِی مربوط می شود

دروس روانشناسی و فلسفه

و کارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی و آموزش نویسندگی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

تألیف کتب مختلف در زمینه ژئومرفولوژِی از جمله : واژه نامه و اصطلاحات ژئومرفولوژی، مقدمه ای بر ژئومورفولوژی پزشکی با تأکید بر ایران، فرم ها و فرآیندها در ژئومرفولوژی، فرهنگ تخصصی ژئومرفولوژی، ژئومرفولوژی پزشکی ایران، ژئومرفولوژی مناطق خشک ایران، فلسفه ژئوم