رزومه اصلی

Ali Monfared

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع

تولید صنعتی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱

شرکت تکمیل ایران

، مهندسی صنایع

، مسئول ازمایشگاه و کنترل کیفیت

، کارشناس

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت تکمیل ایران

، مهندسی صنایع

، مسئول ازمایشگاه و کنترل کیفیت

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳

شرکت فراز

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مسئول فنی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت ایران مرسریزه

، مهندسی صنایع

، مسئول کنترل کیفیت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Project

80% Complete

Primavera

80% Complete

SPSS

40% Complete

Minitab

40% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

FUNDAMENTAL OF EFQM

60% Complete

REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT OF ISO 9001:2008

60% Complete

REQUIREMENTS OF ISO/TS 16949:2009

60% Complete

Primavera

80% Complete

Microsoft Project

80% Complete

SPSS

40% Complete

Minitab

40% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی