رزومه اصلی

مبینا سمیعی

متولد:

۱۳ - ۲ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

نمایش

کارگردانی ، دانشگاه هنر ، تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

در پخش پارسه گلستان

، بازاریابی و فروش

، تن خواه گردان

، کارشناس

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی ، در حوزه تئاتر

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری