مهرشاد قاسمی نیا

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

نرم افزار

برنامه نویسی ، دانشگاه آزاد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵

شرکت رجا

، ایمنی و محیط زیست

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : نیروی گشتی در تمامی موقعیت های راه آهن و مسئول نوشتن گزارش و پی گیری . جلو گیری از سرقت ،خراب کاری ،تخلف و کشف مواد مخدر و حفظ ایمنی و امنیت در محیط کار پرسنل

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی