رزومه اصلی

1 2

متولد:

- -

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

مشمول

پروژه‌ها

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی