رزومه اصلی

زینب عالی منش

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۵

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

ترزیت بدنی

فیزیولوژی_ورزشی ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پرستاری

60% Complete

کاپمیوتر

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی