رزومه اصلی

محمدرضا انتظامی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد خوراسگان معدل , ۱۶