رزومه اصلی

سعید سمندی جان

متولد:

۶ - ۱۰ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹

برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی

استراتژیک وبازاریابی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تاکنون

پتروشیمی مهرپتروکیمیا

، مهندسی نفت/معدن

، کارشناس ارشد کنترل وابزاردقیق

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

مشتری مداری