میثم همتی

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی مقدماتی با نرم افزار ژئولاگ

20% Complete

آشنایی مقدماتی با فتوشاپ

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

در زمینه های مدیریتی

نقاط قوت رفتاری

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی