رزومه اصلی

بهروز ابراهیمی هروی

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

منابع آب و خاک ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۰۸

خلاصه فعالیت‌ها , انجام پژوهش و مطالعات مختلف در زمینه های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

80% Complete

نرم افزاiرهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

علاقه مند کار در زمینه سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

قابلیت انجام انواع پروژه ها و کارها در زمینه های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)