سارا عابدیزاده

متولد:

۱۵ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

علوم اقتصادی

حمل ونقل ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۵ تاکنون

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، دانشگاه دانشگاه ازادواحد مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت سفیر

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

15000000 ریال