ساره سروش زاده

متولد:

۱۶ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

زیست شناسی سلولی مولکولی

علوم سلولی ، دانشگاه آزاد جهرم ، کارشناسی معدل , ۱۷.۸۹

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه اول درسی در رشته سلولی مولکولی ورودی 89 نیمسال دوم90- 1389 کسب رتبه دوم درسی با معدل 18.15در رشته سلولی مولکولی ورودی 89 نیمسال اول91- 1390 کسب رتبه دوم درسی با معدل 18.67در رشته سلولی مولکولی ورودی 89 نیمسال دوم91- 1390 کسب رتبه دوم درسی با معدل 19.12در رشته سلولی مولکولی ورودی 89 نیمسال اول92- 1391 کسب رتبه دوم درسی با معدل 17.79در رشته سلولی مولکولی ورودی 89 نیمسال اول93- 1392

۱۳۹۴ تاکنون

زیست شناسی

سلولی مولکولی ، دانشگاه جهاد اصفهان- پژوهشکده زیست فناوری رویان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

پژوهشکده رویان اصفهان

، سایر

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کشت صفحه ای سلولهای رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی بر روی بستر آلژینات

پژوهشگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)

80% Complete

genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)

80% Complete

genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)

80% Complete

genetic Engineering (ژنتیک مهندسی)

80% Complete

سلول بنیادی

100% Complete

آندرولوژی

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete