میلاد فرازمند

متولد:

۲۲ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

مکانیک

نقشه کشی صنعتی ، دانشگاه کار - واحد قزوین معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت مارال چرم

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

اسپانیایی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

بنده همیشه در زندگی شخصی و کاری تاکید زیادی روی نظم و قانونمندی داشته ام و این موارد را در تک تک کارهایم چه کوچک و چه بزرگ به معنای واقعی لحاظ کرده ام . از دیگر مشخصه هایی که باید ذکر کنم دقت فوق العاده زیاد در انجام کارهای محول شده است.