افشار رضایی

متولد:

۱۹ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

عمران ، دانشگاه موسسه آموزش عالی غیر دولتی کرمان - کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۵

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

پیمانکاری

، مهندسی عمران/ معماری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی با دوربین نقشه برداری - آشنایی با نرم افزارAutocad - آشنایی و کار با نرم افزار زمان بندی و کنترل پروژه ms project

40% Complete

آشنایی با نرم افزارAutocad -ms project -Word-Excel

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی