رزومه اصلی

سید دیانوش حسینی عطار

متولد:

۱۹ - ۳ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، کارشناسی