رزومه اصلی

-ج ج

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ادربیل ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

فروشگاه محقق

، مالی و حسابداری

، حسادباری

نقاط قوت رفتاری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری