رزومه اصلی

پرستو اسفهبدی راد

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

هنر های تجسمی

نقاشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

مدیریت تبلیغات تجاری

دانشگاه علمی کاربردی واحد گلرنگ ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳

گلستو

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار فروش

دی ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

TUV INTERCERT آرین توف پاسارگاد

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

روابط عمومی بالا - انعطاف پذیر