صادق نیک‌ بختیان

متولد:

۲۰ - ۹ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

فیزیک

حالت جامد ، دانشگاه یاسوج ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

فیزیک

نانو فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

Matlab

100% Complete

Photoshop

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

Internet

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری