رزومه اصلی

پوریا اشتری

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ، دانشگاه آزاد ابهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰

آزاد

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

چینی زرین

، مهندسی صنایع

، پروسس کنترل

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

گلستان

، صنایع غذایی

، سوپر وایزر تبلیغات

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

کارخانه ریل پرده

، مهندسی صنایع

، مدیر برنامه ریزی و فروش

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

خلاق و ایده پرداز بسیار قوی آینده نگر و خواستار پیشرفت