رزومه اصلی

مریم شفیعی

متولد:

۱۷ - ۴ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی علوم دامی

پرورش و مدیریت طیور ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن

، سایر

، ناظر فنی دام

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

sas

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)