محمدعلی عباسی

متولد:

۱۳ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

روانشناسی

صنعتی/سازمانی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

روانشناسی

صنعتی/سازمانی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه 7 کنکور سراسری در مقطع ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۲

اجرای کانون ارزیابی برای 70 نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران

ارزیاب

۱۳۹۲

طراحی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی به منظور ارزیابی جامع برای 100 نفر از کارشناسان مدیریت اکتشاف نفت

ارزیاب

۱۳۹۳

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 70 نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران

ارزیاب

۱۳۹۴

طراحی مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز

ارزیاب

۱۳۹۴

طراحی مدل شایستگی مشاغل و برگزاری ازمون و انجام مصاحبه منظور استخدام کارشناسان سازمان حج و اوقاف

مصاحبه گر

۱۳۹۴

بازنگری مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای مدیران شهرداری تهران (در حال اجرا)

۱۳۹۵

اجرای آزمون ها و مصاحبه های روانشناختی 250 نفر از متقاضیان استخدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابران

مصاحبه گر

۱۳۹۵

طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز(در حال اجرا)

ارزیاب ارشد

۱۳۹۵

طراحی و اجرای کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابران

ارزیاب ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ارزیاب برای شرکت در کانون های ارزیابی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض