رزومه اصلی

Amir hosain Alizadeh shiraz

متولد:

۳۱ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه علوم تحقیقات فارس(مرودشت) ، کارشناسی معدل , ۱۷.۰۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

علوم کامپیوتر‌

20% Complete

نرم افزار کامپیوتر

60% Complete

PSpice

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

HSpice

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Matlab

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی