نوید آرزومند

متولد:

۳۱ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی مدیریت پروژه

دانشگاه پیام نور همدان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۶۵

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

برنامه و بودجه کشور

، منابع انسانی و آموزش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

60% Complete

مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK

80% Complete

کنترل پروژه

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی