فاطمه کشتکار

متولد:

۱۴ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

كنترل ، دانشگاه دانشگاه صنعتی همدان ، کارشناسی

مختصری از من

جهتِ امور دفترى در شعبه شيراز