رزومه اصلی

بازچی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پروژه‌ها

۱۳۹۵

TASVIRENO.COM

طراح سایت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

HTML - CSS

100% Complete

SQL - PHP

60% Complete

JQUERY - JAVASCRIPT - BOOTSTRAP

80% Complete

Computer Vision

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)