رزومه اصلی

پیمان کریمی سلطانی

متولد:

۹ - ۶ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۷

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، دکتری معدل , ۱۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

100% Complete

ArcGIS

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete