علیرضا موسی زاده

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه ازاد محموداباد ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه ازاد جویبار ، کارشناسی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

عمران

كارهاي عمومي ساختمان ، دانشگاه طبری بابل

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت تاسیساتی ساطع تبرید

، مسئول دفتر

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت شکیل اسکان ساز

، مهندسی عمران/ معماری

خرداد ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی مازندران . بابل

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

ساختمان

ناظر کارفرما

۱۳۹۴

ساختمان

سرپرست کارگاه

۱۳۹۳

تجاری . تفریحی

سرپرست کارگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

60% Complete

مهندسی عمران

100% Complete

مهندسی عمران

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری