رزومه اصلی

محمدرضا روشنی بلیوند

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان ، کارشناسی معدل , ۱۲